Detaljfixturer

   
             
   

Vi utvecklar och tillverkar fixturer för maskinell och manuell bearbetning.
Den innovativa konstruktionen ger en lätthanterlig och kostnadseffektiv
lösning för fastspänning av detaljer.

   

 

 

Exempel på fixturanvändning.